Förtroendevalda

samfällighetsförening

Förtroendevalda


En samfällighet har alltid ett antal personer som representerar samfälligheten i stora som små frågor men också ser till att den dagliga skötseln och förvaltningen fungerar. Här finner du vilka som är valda just nu av årsstämman och vilka ansvarsområden som de har. Längs ner hittar du också vem som är markägare på ön Frebbenholm.

Ordförande

Klicka här för ansvarsområden

Thomas Nordqvist

Mobil: 070-988 10 08

E-post: thomas@usala.se

Frebbenholm 19


Suppleant

Klicka här för ansvarsområden

Petra Bergsten

Mobil: 076-830 52 87

E-post: petrabergsten@gmail.com

Frebbenholm 3


Sekreterare

Klicka här för ansvarsområden

Sara Kemppi Björklund

Mobil: 070-337 50 61

E-post: sara.kemppi@telia.com

Frebbenholm 9


Kassör

Klicka här för ansvarsområden

Thomas Lundahl

Mobil: 070-251 53 93

E-post: thomas.lundahl@orionpharma.com

Frebbenholm 23


Revisor

Klicka här för ansvarsområden

Karolina Andreasson

Mobil: 070-890 81 46

E-post: karolina.lacking@gmail.com

Frebbenholm 6


Revisorsuppleant

Klicka här för ansvarsområden

Peter Andreasson

Mobil: 070-490 96 95

E-post: peter@renjamt.se

Frebbenholm 6


Valberedning

Klicka här för ansvarsområden

Robert Lindelöf, Norr

Mobil: 070-341 14 01

E-post: robert.lindelof@bahnhof.se

Frebbenholm 16

Valberedning

Klicka här för ansvarsområden

Ingalill Larsson, Syd

Mobil: 070-302 92 52

E-post: frebben10@gmail.com

Frebbenholm 10


Miljöarbetsgruppen

Richard Person

Sammankallande

Mobil: 070-202 36 26

E-post: till_richard@telia.com

Frebbenholm 12

Ove Johansson

S

Mobil: 070-935 90 90

E-post: ove.johansson@boproduktion.se

Frebbenholm 1

Örjan Eriksson

S

Mobil: 070-565 44 13

E-post: frebben10@gmail.com

Frebbenholm 10

Göran Källarsson

S

Mobil: 070-694 44 77

Frebbenholm 18

Markägare

 

Ove Johansson

Mobil: 070-935 90 90

E-post: ove.johansson@boproduktion.se

Frebbenholm 1

Copyright © All Rights Reserved

Ansvarig för hemsidan är styrelsen. Har du frågor, feedback eller ser felaktigheter skicka ett epost till info@frebben.se.