Medlemmar

Medlemsförteckning

Här hittar du alla som är medlemmar i Frebbenholms samfällighetsförening och har hus på ön. Belägenhetsnumret är det nummer som används som adress för huset på ön. Fastighetsnumret är beteckningen på fastigheten. Kolumnerna Bil- respektive Båt-plats avser den plats som man har för sin bil respektive båt i Svedda. HLR-kolumnen står för att man innehar kunskap om Hjärt- och Lungräddning och kan hjälpa till vid olycka och kolumnen "4-hjul" innebär att att man har en 4-hjuling på ön och kan kontaktas om olyckan är framme. Kolumnen med Namn innehåller de som bor i fastigheten och är de som man kan kontakta. Avslutningsvis finns det en kolumn med telefonnummer och en kolumn för e-postadresser. Om det finns flera telefonnummer/e-postadresser för en fastighet så avser respektive telefonnummer/e-postadresser det namn som finns på samma rad (om inget annat anges i parentes bakom telefonnumret/e-postadressen)


Behöver någon av uppgifterna uppdateras skicka ett epost till info@frebben.se.

Beläg.

nr

Fastig.

nr

Bil-

plats

Båt-

plats

HLR

4-hjul

Namn

Telefon

E-post

1

1:8

49, 50, 51

30


X

Ove Johansson

070-935 90 90

08-500 23 590 (bost)

ove.johansson@boproduktion.se

2

1:168

26

6


X

Teijo Haapala

Marie E Haapala

070-345 87 08

073-040 04 83 (M jobb)

073-040 04 83 (M privat)

018-32 82 06 (bost)

teijohaapala2@msn.com

marie.x.eriksson@cytiva.com

3

1:169

38

19Petra Bergsten

Claes Bergsten

076-830 52 87

073-374 13 93

petrabergsten@gmail.com

claesjl.bergsten@gmail.com

4

1:222

14

29Thomas Jansson

Henrik Jansson

Maria Bülow

070-254 15 18

070-074 40 17

070-612 12 88

wme@vittja.se

henrik@utpab.se

maria@vittja.se

5

1:163

18

25Hans Persson

Marlene Persson

072-327 50 60

073-26 12 21

hans@vassundakonsulting.se

6

1:174

8

2Peter Andréasson

Karolina Andréasson

070-490 96 95

070-890 81 46

peter@renjamt.se

7

1:220

29

7Robert Sporrong

Josefin Sporrong

073-096 82 80

robert_sporrong@hotmail.com 

8

1:218

39

22Marja Fahlander

Stefan Fahlander


070-835 56 34

018-33 42 57 (bost)

marja.fahlander@fysast.uu.se

stefan@frebbenholm.se

9

1:221

21

8


X

Mikael Björklund

Sara Kemppi Björklund

070-342 22 41

070-337 50 61


sara.kemppi@telia.com

10

1:167

3

21


X

Ingalill Larsson

Örjan Eriksson

070-302 92 52

070-565 44 13

018-444 73 23 (bost)

frebben10@gmail.com

11

1:217

46

20Marina Grönqvist

Pontus Gille

070-235 50 55

070-548 46 36

marina.gronqvist@gmail.com

gille.pontus@gmail.com

12

1:173

19

4Richard Persson

Karin Persson Gode

070-202 36 26

070-542 98 94

till_richard@telia.com

karin.persson.gode@telia.com

13

1:44

10

24Lisbeth Lundahl

Torbjörn Lundahl

070-650 42 04

070-650 42 25

lisbethlundahl@yahoo.se

tb.lundahl@gmail.com

14

1:129

9

10Gudrun Mayer


+49 89 29 23 05


info@rari-taet.com


15

1:177

30

18Gudrun Mayer


+49 89 29 23 05

info@rari-taet.com


16

1:219

4

13

X

X

Josefina Åberg-Liesaho

Jonas Åberg 

073-444 32 69

073-541 00 95

Abergliesaho@gmail.com

17

1:126

15

15Inger Andréasson

Göran Källarsson

070-664 76 05

070-694 44 77

0173-212 74 (ön)

018-52 51 81 (bost)

ingereandreasson@gmail.com

18

1:26

25

23

X

X

Inger Andréasson

Göran Källarsson

070-664 76 05

070-694 44 77

0173-212 74 (ön)

018-52 51 81 (bost)

ingereandreasson@gmail.com

19

1:32

7

11

X


Lena Nordqvist

Thomas Nordqvist

Martin Nordqvist

Jakob Reimegård

070-225 14 72

070-988 10 08

070-251 72 90

‬076-260 88 41‬

lena@usala.se

thomas@usala.se

martin@magto.se

jakob.reimegard@gmail.com

20

1:33

28

27Erik Thorén

Katarina Thorén

070-272 46 79

070-626 69 59

08-626 69 59 (bost)

eriksthoren@gmail.com

katarinahthoren@gmail.com

21


1:34

2

5


X

Patrik Kostic

Linda Kostic

070-971 86 90

070-855 37 08

patrik@kostic.se

linda@kostic.se

22

1:183

20

12Tomas Lovén

Anette Lönnberg

Jana Backe

Robert Backe

070-598 78 26

076-353 43 38

070-255 02 78

073-710 62 87

tomas.Loven@unionen.se

anette1802@hotmail.com

backe35@hotmail.com

backe070@hotmail.com

23

1:182

24

14Thomas Lundahl

Anki Lundahl

070-251 53 93


thomas.lundahl@orionpharma.com

anki.lundahl@martinservera.se

24

1:31

40

17Kennet Widén

Anna-Lena Widén

070-535 30 35


0173-124 75 (ön)

0173-129 51 (bost)

kennet@imes.se

25

1:30

47

1Joachim Rystedt

070-610 91 00

0173-214 52 (ön)

joachim.rystedt@outlook.com

26

1:25

13

3


X

Marcus Englund

Nina Englund

070-639 09 92

070-610 25 47

marcus@bygginrede.se

ninaenglund.71@gmail.com

27

1:29

5

16Inger Andersson

Nisse Andersson

070-643 71 66


08-36 76 41 (bost)nisse.inger@live.se

28

1:28

16

26Olle Andersson

Marie Andersson

070-529 19 17

070-315 81 00

olleandersson21@gmail.com

marie.i.andersson@gmail.com

29

1:27

41

28

X


Lena Nordqvist

Thomas Nordqvist

070-225 14 72

070-988 10 08

lena@usala.se

thomas@usala.se