Arkiv

Arkiv


Här i samfällighetens arkiv hittar du alla våra dokument som har producerats sedan samfälligheten bildades. Under Dokument finns t.ex. våra årsstämmoprotokoll med bilagor, protokollmallar etc. Alla medlemmar hittar du under Medlemsförteckningen, vilka parkerings och båtplatser vi har på Svedda hittar du under Bil- och Båtplatser, Ö-karta visar våra tomter och gemensamhetsanläggningar och sist men inte minst hittar du här också ett härligt Fotogalleri. För att komma åt mappen "Dokument" krävs ett användarnamn och löseonord. Änvändarnamn och löseonord får du av styrelsen sekreterare (som du hittar under Förtroendevalda).


Saknar du något så kan du alltid ta kontakt med någon av oss som sitter i styrelsen eller skicka epost till info@frebben.se.