Samfällighetsföreningen

Frebbenholms samfällighetsförening

Allt startade med att jägmästare Carl Otto Janse med uppdrag av Gudrun Wahlund erbjöd samtliga fastighetsägare på Frebbenholm att köpa del av tomtmarken Sandika 3:7 den 22 mars 1993.


Gudrun Wahlund hade sedan tidigare upplåtit mark på fastlandet i Svedden för parkering och båtplatser mot viss avgift för alla boende på Frebbeholm. Den 30 maj 1993 hölls således ett fastighetsmöte på Frebbenhom för att diskutera det uppkomna läget. Mötet enades om att en samfällighet var den rätta förhandlingsparten för förvärv av eventuell tomtmark och initiativet att bilda en samfällighet på Frebbenholm hade inletts. Eftersom bildandet av en samfällighet tog tid gick förvärv av tomtmark i Svedda i stå denna gång.


Den 5 juli 1993 fick Lantmäteriet i Östhammar in en begäran om inrättande av gemensamhetsanläggningar och bildande av en samfällighetsförening med namnet Frebbenholms samfällighetsförening. Cirka ett halvår senare, den 26 januari 1994, svarade Fastighetsbildningsmyndigheten på Frebbenholms begäran och kallade till ett sammanträde i Östhammars kommunhus den 20 maj 1994. Den 12 augusti 1994 hölls ytterligare ett samanträde och bildande av Frebbenholms samfällighetsförening godkändes och en första interimsstyrelse utsågs. Den 18 januari 1995 höll sedan interimsstyrelsen ett konstituerande möte och den 25 maj var det dags för första årsstämman.


I och med att Söderholm sålde stamfastigheten till Johansson 2005 så startade en ny era på ön. Det muddrades i sundet mellan Frebbenholm och Länsö och en välvd bro monterades för att förbinda öarna. På årsstämman 2006 beslutades det att man skulle utreda möjligheterna att köpa marken igen av Gudrun Wahlund i Svedda. Ett arbeta startades upp,  diskussioner fördes och förhandlingar ägde rum angående köp av fastigheten Sandika 3:197 (avstyckning från Sandika 3:7) samt lösen av ett servitut  på fastigheten 3:7 för båtplatser och  parkering. På en extra årsstämma samma år togs beslutet, avtal tecknades och förvärvet genomfördes vintern 2007.


I och med förvärvet av marken i Svedda beslutades det på årsstämman 2007 att den gamla flytbryggan skulle bytas ut till moderna betongbryggor som kunde ligga i året om. Försommaren och sommaren 2007 bedrevs det således omfattande anläggningsarbete i Svedda. Parkeringsplatser iordningställdes,  vägar till våra två nya bryggor anlades och betongfundament för de nya flyttbryggorna gjöts.


På Frebbenholm skapades under samma period en ny vägsträckning mellan ladan på stamfastigheten och vägkorsningen nedanför fastigheten 1:173. I samma veva så namngavs också grönområden och våra gångvägar. Gångvägarna fick  en bättre beläggning och uppgraderades till mindre vägar för 4-hjulingar. Badplatsen prioriterades med ny sand, öppnades upp så att ljuset kunde strömma till samtidigt som  den gjordes mera barnvänlig.

Kortfattat

 • 5 juli 1993 skickades ansökan in om bildande av en samfällighet
 • 12 augusti 1994 godkändes ansökan
 • 18 januari 1995 hölls ett konstituerande möte
 • 25 maj 1995 var det dags för första årsstämman
 • 2006 muddrades sundet mellan Frebbenholm och Länsö och bro anlades
 • 2006 utreddes köp av mark för parkering och båtplatser i Svedda
 • 2007 tecknades avtal och servitut för parkering och båtplatser i Svedda
 • 2007 anlades  parkering och båtplatser i Svedda med nya betongbryggor
 • 2008 fick gångvägar bättre beläggning och uppgraderades till mindre vägar för 4-hjulingar
 • 2008 fick grönområden och gångvägar sina nuvarande namn
 • 2009 gjordes badplatsen iordning med ny sand, öppnades upp och gjordes mera barnvänlig
 • 2015 gick samfälligheten "live" digitalt med egen hemsida
 • 2019, den 2 januari drabbades ön av stormen Alfrida med ett 50-tal stormfällen
 • 2019 blev vårt forum gemensamt tillsammans med Länsö på FaceBook med gruppnamnet "Länsö-Frebben"
 • 2020 drabbades vi av pandemin med Covid-19 och vårstäddagen ställdes in. Årsstämma i slutet av juni
 • 2020 anlades nya midsommarängen på Ratudden

Läs mer om Samfälligheten i boken

"Frebbenholm - En skärgårdsö" skriven av Torbjörn Lundahl. Du hittar boken på Adlibris, Bokus eller CDON. Du kan också köpa den direkt av Torbjörn på Frebbenholm.