Bil- & Båtplatser

Parkeringsplatser Svedda


På Svedda har samfälligheten 51 parkeringsplatser för bilar. En plats för varje medlem/fastighet och därutöver platser för våra gäster. Vilken plats som tillhör dig och din bil hittar du i Medlemsförteckningen.


Klicka på bilden med P-platserna för att förstora den.

Bryggor Svedda


Vi har två flytbryggor längst norrut i Svedda som innehåller platser för våra 29 båtar. En båtplats för respektive medlem/fastighet.  Vilken plats som tillhör dig och din båt hittar du i Medlemsförteckningen.


Klicka på bilden med Båtplatserna för att förstora den.

Extra p-platser Svedda


Dessa 11 stycken extra p-platser kostar 500 kr/år och administreras av styrelsen. När en av dessa extra p-platser blir lediga går en fråga ut till alla medlemmar om man önskar en extra p-plats. Om fler än en anmäler sitt intresse sker lottning. Avgiften betalas i samband med medlemsavgiften och är i förskott för kommande år.


En extra p-plats blir ledig om nuvarande användare säljer sin fastighet på ön eller avsäger/inte betalar den årliga avgiften för extra p-platsen.


Den extra p-platsen skall vara märkt med medlemmens efternamn.