Ö-karta

Anläggningskarta


Här hittar du den ursprungliga kartan som visar alla fastigheter och gemensamhetsanläggningar som är kopplat till anläggningsbeslutet.


Klicka på kartan för att förstora den.

Belägenhetskarta


Den här kartan visar vilken belägenhetsadress som respektive fastighet har. Belägenhetsadressen är  adressen till fastigheten på ön så att t.ex. brandkåren hittar rätt vid en eventuell olycka. Alla fastigheter på ön har postnumret ”742 92 Östhammar”.


Klicka på kartan för att förstora den.