Ön Frebbenholm

Ön Frebbenholm

Frebbenholm är en ö belägen i södra Östhammarsfjärden. Öns storlek är ca 15 hektar (150 000 m2) fördelat på en jordbruksfastighet på ca 3 hektar och 28 avstyckade tomter på vardera drygt 2 000 m2.


Utöver jordbruksfastigheten och de avstyckade tomterna finns grönområden bestående av skog, enkla vägar, fyra hamnområden och en badplats. Till Frebbenholm hör också 25 hektar fiskevatten i området runt ön. Allemansrätten ger rätt att fiska med handredskap på detta fiskevatten. Vill man lägga nät krävs fiskekort.


Frebbenholm kom i släkten Söderholms ägo 1909 efter ett köp och avstyckning av 1/30 mantal från Länsö. Ön var då helt skogsbevuxen och obebodd. Första boningshuset uppfördes 1920 av timmer från ön och familjen Söderholm var då sysselsatt med sjöfrakter och fiske. Efter en tids svedjebruk och stubbrytning startades jordbruk på ön och beslut från myndigheterna slog fast att ön kunde bära två kor och ett obegränsat antal höns.


I mitten av 50-talet kände familjen Söderholm att jordburket och fisket började bli svårt att leva av. De ställdes då inför frågan att sälja allt, arrendera ut eller stycka av. Efter samtal med bank och lantmätarmyndigheten i Östhammar genomfördes 1956 en lantmäteriförrättning som gav förutsättning för att stycka av och sälja fritidstomter. De första avstyckningarna och försäljningarna genomfördes 1957 samtidigt som jordbruket och korna avvecklades.


Frebbenholms skogsmark domineras av gran med inslag av tall och björk. Övrigt är skogen en blandskog med bl.a. björk, al, asp, ask, hassel, oxel, rönn och inslag av en del ek. Det finns också hällbarmark med långsamväxande småvuxen tall. För skogen råder det avverkningsförbud, dock tillåts avverkning i form av skogliga åtgärder och uttag av vedbrand för markägaren.


Tomtgränserna på Frebbenholm är otydligt markerade och det kan för den tillfälliga gästen vara svårt att avgöra var vägen tar slut och var tomtmark tar vid. På Frebbenholm finns inga bilar vilket gör att vägarna är mera av karaktären breda stigar som används får gångtrafik och nyttotrafik i form av 4-hjulingar.

Kort fakta

 • Ön är på 15 hektar
 • 25 hektar fiskvatten tillhör ön
 • 7 hektar är skog
 • En jordbruksfastighet på 3 hektar
 • 28 avstyckade tomter på vardera drygt 2 000 m2
 • Fyra hamnar och en badplats
 • Enkla vägar för gång- och nyttotrafik i form av 4-hjulingar

Kort historik

 • Köp och avstyckning 1909 från Länsö
 • Söderholm första markägare
 • Första boningshuset uppfördes 1920
 • Jordbruket avvecklades 1957
 • Avstyckning och försäljning av första fritidstomterna 1957
 • Johansson ny markägare 2005

Läs mer om Frebbenholm i boken

"Frebbenholm - En skärgårdsö" skriven av Torbjörn Lundahl. Du hittar boken på Adlibris, Bokus eller CDON. Du kan också köpa den direkt av Torbjörn på Frebbenholm.