Om

Ön Frebbenholm


Frebbenholm är en ö belägen i södra Östhammarsfjärden. Öns storlek är ca 15 hektar (150 000 m2) fördelat på en jordbruksfastighet på ca 3 hektar och 28 avstyckade tomter på vardera drygt 2 000 m2. Utöver jordbruksfastigheten och de avstyckade tomterna finns grönområden bestående av skog, enkla vägar, fyra hamnområden och en badplats. Till Frebbenholm hör också 25 hektar fiskevatten i området ....


Klicka här för att läsa mera...

Frebbenholms samfällighetsförening


Allt startades med att jägmästare Carl Otto Janse med uppdrag av Gudrun Wahlund erbjöd samtliga fastighetsägare på Frebbenholm att köpa del av tomtmarken Sandika 3:7 den 22 mars 1993.


Gudrun Wahlund hade sedan tidigare upplåtit mark på fastlandet i Svedden för parkering och båtplatser mot viss avgift ....


Klicka här för att läsa mera...