Stadgar m.m.

Stadgar m.m.


Det som är grunden för en förening är att medlemmarna har antagit stadgar. Stadgar kan beskrivas som föreningens regler. I stadgarna ska det framgå vad föreningen heter, vilket ändamål föreningen har och var föreningen har sitt säte. Enligt praxis är årsstämman det högsta beslutande organet i en förening. Det är endast på årsstämman som medlemmarna kan välja att anta och förändra stadgarna.


Här nedanför hittar du våra stadgar som de ser ut idag, det anläggningsbeslut som ligger till grund för våra stadgar och en karta över ön som visar gemensamhetsanläggningarna som anläggningsbeslutet hänvisar till.

Stadgar


Stadgarna har funktionen att skapa trygghet i föreningen och det är viktigt att stadgarna är anpassade för föreningen, medlemmarnas intressen och verksamheten. Det är också väsentligt att stadgarna är tillgängliga för alla medlemmar och att alla känner till stadgarnas funktion.


Klicka här för att öppna och läsa våra stadgar.

Anläggningsbeslut


Ett anläggningsbeslut anger ramen för samfällighetsförenings verksamhet och gränsen för dess befogenheter. Anläggningsbeslutet är det slutliga beviset på bildandet av en eller flera gemensamhetsanläggning för att möjliggöra en effektiv och långsiktig samverkan med grannarna i positiv anda.


Det är två gemensamhetsanläggningar som ligger till grund för samfällighetens anläggningsbeslut. Den första gemensamhetsanläggningen innehåller gångvägar, grönområden och badplats och den andra gemensamhetsanläggningen våra hamnområden.


Klicka här för att läsa anläggningsbeslutet.

Ö-karta


Det finns en anläggningskarta som visar de områden som gemensamhetsanläggningarna hänvisar till och var de är placerade.


Gå till Anläggningskartan…