Förtroendevalda

Förtroendevalda


En samfällighet har alltid ett antal personer som representerar samfälligheten i stora som små frågor men också ser till att den dagliga skötseln och förvaltningen fungerar. Här finner du vilka som är valda just nu av årsstämman och vilka ansvarsområden som de har. Längs ner hittar du också vem som är markägare på ön Frebbenholm.

Ordförande

Klicka här för ansvarsområden

Inger Andréasson

Mobil: 070-664 76 05

E-post: ingereandreasson@gmail.com

Frebbenholm 18


Ledamot


Patrik Kostic

Mobil: 070-971 86 90

E-post: patrik@kostic.se

Frebbenholm 21

Sekreterare

Klicka här för ansvarsområden

Karin Persson Gode

Mobil: 070-542 98 94

E-post: karin.persson.gode@telia.com

Frebbenholm 12


Suppleant

Klicka här för ansvarsområden

Petra Bergsten

Mobil: 076-830 52 87

E-post: petrabergsten@gmail.com

Frebbenholm 3

Kassör

Klicka här för ansvarsområden

Thomas Lundahl

Mobil: 070-251 53 93

E-post: thomas.lundahl@orionpharma.com

Frebbenholm 23


Suppleant

Klicka här för ansvarsområden

Joachim Rystedt

Mobil: 070-610 91 00

E-post: joachim.rystedt@outlook.com

Frebbenholm25


Revisor

Klicka här för ansvarsområden

Karolina Andreasson

Mobil: 070-890 81 46

E-post: karolina.lacking@gmail.com

Frebbenholm 6


Revisorsuppleant

Klicka här för ansvarsområden

Peter Andreasson

Mobil: 070-490 96 95

E-post: peter@renjamt.se

Frebbenholm 6


Valberedning

Klicka här för ansvarsområden

Marie Haapala

Mobil: 073-040 04 83

E-post: marie.x.eriksson@cytiva.com

Frebbenholm 2

Valberedning

Klicka här för ansvarsområden

Ingalill Larsson

Mobil: 070-302 92 52

E-post: frebben10@gmail.com

Frebbenholm 10


Markägare

 

Ove Johansson

Mobil: 070-935 90 90

E-post: ove.johansson@boproduktion.se

Frebbenholm 1